กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายการสินค้าให้ถูกต้องก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง หรือหากไม่แน่ใจ กรุณาติดต่อสอบถามก่อน ทางเว็บฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ในกรณีที่ท่านสั่งสินค้าผิด โดยจะถือข้อมูลตามใบสั่งซื้อเป็นสำคัญ ยกเว้นในกรณีผิดพลาดจากทางเว็บฯ เช่นส่งสินค้าผิด หรือสินค้ามีปัญหา ชำรุด โดยทางเว็บจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็วที่สุด